badania biegłości badania biegłości

Badania laboratoryjne w zakresie wody

Badania biegłości z zakresu wody czystej, pitnej, butelkowej, kontynentalnej, morskiej i basenowej są bardzo ważnym elementem. Wykonywane przez akredytowane laboratoria dają pewność, że woda jest zdatna do użycia w zakresie, w jakim jest przeznaczona. Dodatkowo, aparatura laboratoryjna pomoże określić klasę wody, jej skład chemiczny oraz ewentualny stopień zanieczyszczenia.

Można powiedzieć, że badania biegłości są określeniem zdolności danego laboratorium do tego, czy może wykonywać poszczególne badania. Odbywają się na podstawie udziału w między laboratoryjnych badaniach porównawczych. Jednak głównym celem tego badania jest uzyskanie pewności, że konkretne laboratorium jest w stanie uzyskiwać wiarygodne wyniki analiz, jakie przeprowadza. Oznacza to, że badanie biegłości pozwala na ocenę jakości osiąganych wyników i ich prawdziwość.

Badania w zakresie wody

Laboratorium przystępując do badania wody powinno określić jej parametry. Istotne są cechy fizykochemiczne, a zatem barwa wody, jej twardość, przewodność, pH oraz substancje zawieszone. Ponadto, w badaniach należy wziąć pod uwagę cechy organiczne wody, czyli substancje lotne zawarte w wodzie, PCB oraz pestycydy. Badając wodę laboratorium musi określić również ilość i rodzaj metali w wodzie, a także wiele innych substancji, jakie mogą się w niej znajdować. Znając wszystkie wspomniane parametry można określić, czy woda nadaje się do tego spożycia, kąpieli czy innych zadań, do jakich ma być przeznaczona. Bez wykonania tych badań przez akredytowane laboratorium nie można dopuścić np. wody butelkowej do spożycia.

Badania w laboratorium akredytowanym

Do wykonania stosownych badań, po których laboratorium może otrzymać akredytację wykorzystuje się zwykle jednorodny materiał badawczy. Rozsyłany jest do laboratoriów, które biorą udział w badaniu. Po otrzymaniu próbki uczestniczące placówki badają wybrane cechy materiału i przesyłają swoje wyniki do portalu internetowego organizatora. Organizator analizuje wszystkie otrzymane wyniki i może wskazać jakość wykonanych badań. Na podstawie opracowanego raportu uczestnik może ocenić swoje kompetencje w porównaniu do innych uczestników badania.

Jedynie laboratoria o najwyższej jakości wykonanych badań mogą otrzymać akredytację. Zaś pomiary wykonywane przez takie laboratoria są wiążące i niezbędne do tego, by np. dopuścić badaną wodę do użytku przez ludzi, spożywania itp. Jak więc widać, badania te są bardzo ważne i niezbędne, a laboratoria powinny regularnie brać w nich udział, aby otrzymać stosowne pozwolenia.