»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Rekrutacja do szkoły

Rekrutacja do szkoły dla dorosłych Marka Twain'a

Naczelną misją oraz podstawą działania szkoły jest realizacja programu nauczania. Nasze licea posiadają uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty na czas nieokreślony. Z chwilą ukończenia ostatniego semestru nauki następuje egzamin maturalny. Zapisy oraz wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie LO w Warszawie przy ul. Niskiej 5.


Licea ogólnokształcące


Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących racjonalne działania w zakresie własnego wykształcenia i chcących osiągnąć niezależność w przyszłych postanowieniach związanych z edukacją na wyższym szczeblu.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej i serdecznej atmosferze.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to wybitni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni, poparte wieloletnim stażem w kraju i za granicą.

Liceum dla dorosłych ogólnokształcące M. Twaina posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w naszej szkole, zgodnie z zasadami nowej matury. Świadectwa wydawane Słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji w skrócie


Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych. Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.

Kandydaci ubiegający się o miejsce w liceum powinni mieć ukończone 18 lat. Placówka oferuje naukę w dwóch cyklach - szkoła 2-lenia i szkoła 3-letnia.

Zapisy do liceum


Osoby, które podjęły już decyzję, że chcą chodzić właśnie do naszej szkoły, zapraszamy do siedziby LO M. Twaina lub wypełnienia On-line formularza zgłoszenia do liceum, który zapewni czasową rezerwację miejsca.

Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się na spotkanie w szkole, Państwo sami decydujecie o dogodnym dla siebie terminie dopełnienia formalności zapisu.

Kandydatów przyjmujemy do wyczerpania miejsc.
  • Liceum zoczne

    Licea ogólnokształcące i uzupełniające  dla dorosłych - Zaoczne Liceum zaoczne dla dorosłych (niestacjonarne) - prowadzi zajęcia w trybie weekendowym - sobota, niedziela 2 razy w miesiącu. Na podstronie przedstawiamy objaśnienia systemu nauki w szkole zaocznej oraz informacje dotyczące dokumentów wymaganych przy przyjęciu do liceum. Więcej o szkole...
  • FAQ - często zadawane pytania