»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Oryginalne propozycje

Uzupełnienie oferty edukacyjnej liceum Marka Twaina

Staramy się nieustannie wzbogacać ofertę edukacyjną, aktywnie realizujemy cele oraz założenia. Uzupełnieniem naszej oferty są m.in. kinezjologia i jeszcze mało popularne w Polsce warsztaty "Nauka przez doświadczanie" wspomagające koncentrację uwagi, oraz opanowanie emocji w sytuacjach stresowych.


Wszelkie dodatkowe zajęcia, które wzbogacają ofertę edukacyjną naszego liceum są wliczone w koszta nauki i nie pobieramy za nie dodatkowych opłat.
 • Fakultety

  Zajęcia fakultatywne, czyli bloki rozszerzające naukę, przygotowujące do egzaminu maturalnego i pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań w ramach poszczególnych przedmiotów.

  Więcej...
 • Kinezjologia edukacyjna

  Metoda Dennisona - nauka metodami aktywizującymi naturalne mechanizmy integracji umysłu i ciała poprzez specjalnie zorganizowane ruchy. Skierowana do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego niezależnie od wieku.

  Więcej...
 • Konwersacje z lektorem

  Proponujemy konwersacje z lektorem rozwijające umiejętności mówienia, poszerzanie słownictwa. Na zajęciach pracujemy nad precyzją i płynnością wypowiedzi, pomagamy przełamać barierę językową.

  Więcej...
 • Nauka poprzez doświadczanie z elementami dyplomacji

  Warsztaty, którym daliśmy sympatyczną a zarazem tajemniczą nazwę "Nauka poprzez doświadczanie". Oferta skierowana jest do wszystkich Słuchaczy naszej szkoły, oraz słuchaczy kursu maturalnego zainteresowanych rozwojem swojego potencjału.

  Więcej...
 • Wiedza o kulturze

  Podczas zajęć omawiany jest dorobek ludzkości w dziedzinie sztuki. Poruszane są zagadnienia z wiedzy o teatrze, muzyce oraz tańcu. Zajęcia pomagają w przygotowaniu do matury z historii sztuki oraz uzupełniają wiedzę niezbędną do egzaminu z historii.

  Więcej...