»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Liceum zoczne

Licea zaoczne dla dorosłych Marka Twaina

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Marka Twain'a w Warszawie przy ul. Niskiej 5. Nauka w systemie 3-letnim oraz 2-letnim. LO zaoczne dla absolwentów szkoły zasadniczej zawodowej, podstawowej, gimnazjum. Licea posiadają uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty na czas nieokreślony.


Jesteś zainteresowany podjęciem nauki od pierwszego semestru? Chcesz zmienić szkołę i kontynuować edukację w naszym liceum? Już teraz możesz się zapisać! Zarezerwuj miejsce wysyłając formularz zgłoszenia lub odwiedź siedzibę szkoły. Zapraszamy!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

tel. +48 (22) 887 84 84 lub tel. kom. +48 511 901 891; +48 509 867 553

Liceum 3-letnie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka po gimnazjum oraz ośmioletniej szkole podstawowej trwa trzy lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem maturalnym przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną raz w roku (w sesji wiosennej) w naszej szkole.

Liceum 2-letnie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka po zasadniczej szkole zawodowej trwa dwa lata (4 semestry) i kończy się egzaminem maturalnym przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną raz w roku (w sesji wiosennej) w naszej szkole.

Organizacja liceum zaocznego


Licea zaoczne (niestacjonarne) prowadzą zajęcia w systemie weekendowym - sobota, niedziela 2 razy w miesiącu. Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w godzinach porannych od 8.15 i trwają do godziny 15.45 - zależnie od planu.

Egzaminy w liceum zaocznym

W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zjazdach oraz uzyska bardzo dobre oceny z prac kontrolnych może być zwolniony z egzaminów semestralnych.

Przedmioty, z których obowiązują egzaminy pisemne oraz ustne: język polski, język obcy, matematyka. Pozostałe przedmioty obowiązujące w szkole zdawane są w formie ustnej (lista przedmiotów dostępna jest na dole strony).

Prace kontrolne w liceum zaocznym

Ze wszystkich przedmiotów obowiązują pisemne prace kontrolne zadawane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania w domu i składane w wyznaczonym terminie:

 • Język polski (2 prace kontrolne w semestrze)

 • Język obcy (2 prace kontrolne w semestrze)

 • Matematyka (2 prace kontrolne w semestrze)

Z pozostałych przedmiotów Słuchacze składają jedną pracę kontrolną w danym semestrze.

Zaświadczenia o nauce dla Słuchaczy

Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.

Dokumenty wymagane do przyjęcia:


 • świadectwo szkoły zasadniczej; gimnazjum; poprzedniej lub indeks

 • umowa i kwestionariusz osobowy - kandydat wypełnia na miejscu

 • cztery fotografie (37 x 52 mm)

 • dowód osobisty

 • dowód wniesienia opłaty wpisowego

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.

Przedmioty obowiązkowe:

 • język polski
 • język obcy (do wyboru)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
 • biologia z higieną i ochroną środowiska
 • fizyka z astronomią
 • chemia
 • przedsiębiorczość
 • technologia informacyjna

Dodatkowo w ofercie liceum:

 •   kinezjologia edukacyjna
 •   konwersacje z lektorem
 •   wiedza o kulturze
 •   fakultety dla semestrów kończących
 •   nauka poprzez doświadczanie
Dodatkowe zajęcia, które wzbogacają ofertę edukacyjną naszego liceum są wliczone w koszta nauki i nie pobieramy za nie opłat. Z opisem zajęć można się zapoznać w pozycji dostępnej pod hasłem "Oryginalne propozycje".


Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18-nasty rok życia. Bez egzaminów wstępnych.


Zobacz także:

FAQ - często zadawane pytania